Monthly Archives: May 2022

Az értékbecslés menete

lakóház értékbecslés

lakóház értékbecslés

A retkozvagyonertekelo.hu weboldalon az ingatlan értékbecslés kérése többféleképpen történhet. Online ajánlatkérés segítségével, vagy e-mail küldésével, vagy a megadott telefonszámon. Ajánlatkérés esetén rövid időn belül visszahívás történik a további megbeszélések szempontjából. Megrendelés után az ingatlan értékbecslés céljának meghatározása után, az értékbecsléshez szükséges iratokat és információkat kérik el. Ezután a rendelkezésre álló dokumentumok alapján árajánlatot készítenek, és a határidőket megadják. Személyes konzultáció után következik a javaslat tétel és a megbízási szerződés megkötése. A megbízást követően előre egyeztetett időpontban sor kerül a helyszíni szemle elvégzésére, amely után következik a szakértői munka, vagyis az ingatlan értékbecslés, mely során meghatározásra kerül az érték fajtája és a legmegfelelőbb értékesítési eljárás. Mint ahogy ebből a rövid leírásból is látszik, egy ingatlan értékbecslés menete több, nagyon fontos lépésből áll, melyeket a retkozvagyonertekelo.hu oldalon további fontos információkkal együtt elolvashat.

Belső ellenőrzés felosztása

belsokontrollrendszer.hu

belsokontrollrendszer.hu

Egy vállalkozás ellenőrzési rendszere alapvetően két – szorosan egymáshoz kapcsolódó – részterületre a tulajdonosi ellenőrzés és a belső ellenőrzés alrendszereire osztható fel. Nagyobb vállalkozásokra ma az a jellemző, hogy a tulajdonosok személye nem egyezik meg a tényleges vezetői funkciót betöltő személyekével, azaz a tulajdonosi és vezetői funkciók elválnak egymástól. A tulajdonosok az irányítási (kormányzási) feladatokat egy arra felkészült személynek, csoportnak, testületnek adják át. A tulajdonosi ellenőrzés lényege és célja éppen ebből a tényből ered: a tulajdonosok a megbízott testület munkájának (és a testületben résztvevő személyek) megfelelőségéről kívánnak meggyőződni. A belső ellenőrzés alapvetően a menedzsment munkájához kapcsolódik; feladata a vállalkozás célkitűzéseinek elérését támogató ellenőrzési rendszer kiépítése és működtetése. A tulajdonosi és belső ellenőrzés, belső kontrollrendszer között szoros kapcsolat érvényesül, a két területet értelemszerűen összekapcsolja az a tény, hogy ugyanazon szervezet keretei között valósulnak meg. További információkért keresse a belsokontrollrendszer.hu weboldalt!