Category Archives: belső ellenőrzés

Belső ellenőrzés felosztása

belsokontrollrendszer.hu

belsokontrollrendszer.hu

Egy vállalkozás ellenőrzési rendszere alapvetően két – szorosan egymáshoz kapcsolódó – részterületre a tulajdonosi ellenőrzés és a belső ellenőrzés alrendszereire osztható fel. Nagyobb vállalkozásokra ma az a jellemző, hogy a tulajdonosok személye nem egyezik meg a tényleges vezetői funkciót betöltő személyekével, azaz a tulajdonosi és vezetői funkciók elválnak egymástól. A tulajdonosok az irányítási (kormányzási) feladatokat egy arra felkészült személynek, csoportnak, testületnek adják át. A tulajdonosi ellenőrzés lényege és célja éppen ebből a tényből ered: a tulajdonosok a megbízott testület munkájának (és a testületben résztvevő személyek) megfelelőségéről kívánnak meggyőződni. A belső ellenőrzés alapvetően a menedzsment munkájához kapcsolódik; feladata a vállalkozás célkitűzéseinek elérését támogató ellenőrzési rendszer kiépítése és működtetése. A tulajdonosi és belső ellenőrzés, belső kontrollrendszer között szoros kapcsolat érvényesül, a két területet értelemszerűen összekapcsolja az a tény, hogy ugyanazon szervezet keretei között valósulnak meg. További információkért keresse a belsokontrollrendszer.hu weboldalt!